Privacyreglement

Initiatiefnemers van Shared Leadership Next Step nemen de beveiliging van persoonsgegevens serieus en hebben daarom dit privacyreglement om je te informeren over de waarborgen bij de verwerking van persoonsgegevens. Initiatiefnemer  Topvrouw.nl verwerkt alle gegevens. Daarom is gebruik gemaakt van het privacy van Topvrouw.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Topvrouw.nl beschikt over jouw persoonsgegevens doordat je (persoonlijk of via jouw organisatie) opleidingen of andere diensten afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Topvrouw.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:

Topvrouw.nl gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en emailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Ook word je geboortejaar gevraagd omdat carrière- en daarmee leeftijdsgebonden diensten worden aangeboden.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Topvrouw.nl jouw contactgegevens toe aan de lijst van nieuwsbrieflezers. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Topvrouw.nl en aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt gemiddeld eens per twee weken verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Topvrouw.nl jouw contactgegevens toe aan lijsten die Topvrouw.nl aanlegt per afzonderlijke (marketing)actie. Voor iedere aparte marketing actie geldt een aparte duur en frequentie van verzending. De Academie informeert je hierover. In iedere marketingactie is een link opgenomen waarmee je je kunt afmelden.

AVG:

Op de website van Topvrouw.nl worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens:

Topvrouw.nl gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Topvrouw.nl kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
Begeleiders en dienstverleners: Topvrouw.nldeelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde begeleiders en dienstverleners om hun werkzaamheden voor Topvrouw.nl correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze begeleiders en dienstverleners wonen in Nederland. Met hen sluit Topvrouw.nl een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Topvrouw.nl
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Topvrouw.nl alleen
persoonsgegevens aan andere derden, als jij daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Overheidsinstanties:

Op verzoek van overheidsinstanties zal Topvrouw.nl de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Topvrouw.nl maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. In de cookiebanner kan jij aangeven voor het gebruik van welke cookies op de Website jij toestemming geeft. De volgende cookies worden gebruikt op de website:

Noodzakelijke cookies:

Topvrouw.nl maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website. Deze noodzakelijke cookies helpen Topvrouw.nl de website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Noodzakelijke cookies die Topvrouw.nl hanteert zijn cookies die het bestellen van diensten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen). Tenslotte bevat de website cookies die jouw surfgedrag op de website volgen.

Statistische cookies:

Statistische cookies helpen Topvrouw.nl te analyseren hoe jij de website gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Topvrouw.nl maakt hiervoor onder meer gebruik van Google Analytics. Topvrouw.nl krijgt inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan Topvrouw.nl de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Topvrouw.nl heeft hier geen invloed op. Topvrouw.nl heeft Google geen toestemming gegeven om de via Topvrouw.nl verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. Ten slotte is een cookie van Google Analytics geplaatst op de website om verzoeksnelheid te vertragen.

Marketingcookies:

Op de website staan cookies en pixels van Facebook en LinkedIn. Deze registreren dat jij de website hebt bezocht. Vervolgens kunnen bij jouw volgende bezoeken aan Facebook en LinkedIn advertenties van Topvrouw.nl worden weergegeven.

De Website heeft ook cookies en pixels van Vimeo. Deze registreren een unieke ID om statistieken bij te houden over hoe jij video’s op verschillende websites gebruikt. Daarnaast schatten deze de bandbreedte van gebruikers op pagina’s met geïntegreerde video’s. Ten slotte wordt een unieke ID geregistreerd om statistieken bij te houden welke video’s van Vimeo jij hebt gezien.

Cookies voor sociale netwerken:

Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken. De cookies van deze sociale netwerken zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken verder door te sturen en weer te geven.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Topvrouw.nll draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Topvrouw.nl bewaart jouw persoonsgegevens om de doelen te realiseren, waarvoor Topvrouw.nl jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na drie (3) jaar danwel drie (3) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Topvrouw.nl op jouw persoonsgegevens jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@topvrouw.nl of info@sharedleadershipnexstep.nl. Topvrouw.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Topvrouw.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Topvrouw.nl heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Topvrouw.nl of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Topvrouw.nl verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met contact@topvrouw.nl of info@sharedleadershipnextstep.nl
Onder Topvrouw.nl vallen de volgende websites:

Topvrouw.nl is onderdeel van Reitsma consulting bv en als volgt te bereiken:
Walhoven 54a, 4761 MV Zevenbergen
Telefoon: +31 168 85 23 80
Mail: contact@topvrouw.nl
Bank: NL 06 INGB 0006 2697 01
BTW: 8052.42.648.B01, KvK 20081634

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Topvrouw.nl , verzoekt Topvrouw.nl je om zo snel mogelijk contact op te nemen via contact@topvrouw.nl. Topvrouw.nl zal binnen 2 weken via de e-mail of schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Topvrouw.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement Lees daarom regelmatig het privacyreglement voor een update.

Zevenbergen, 6 december 2018 (Versie 2)